کاربرد تیرچه پیش تنیده

اگر اطلاعات خود را در عرصه ی ساخت و ساز و ساختمان سازی به روز کرده باشید، متوجه کاربرد تیرچه پیش تنیده در عرصه های مختلف شده اید. تکنولوژی و فن ساخت تیرچه پیش تنیده به راستی تحول بسیار مهم و اساسی در دنیای ساخت و ساز به حساب می آید. امروزه کاربرد تیرچه پیش…