در راستای تحقق صنعتی سازی ساختمان و افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور توصیه می شود به جای مصالح سنتی و دست ساز از مصالح نوین با تولید کارخانه ای و صنعتی استفاده شود . تیرچه یکی از مصالح مهم و از اجزای باربر سازه ای می باشد که افزایش کیفیت آن می تواند تاثیر به سزایی در افزایش کیفیت ساختمان داشته باشد . به نظر می رسد تیرچه پیش تنیده(اشپنیت) با توجه به کیفیت بسیار بالا و صرفه اقتصادی می تواند جایگزین مناسبی برای تیرچه های معمولی باشد . لذا این شرکت با امید به اینکه بتواند گامی هر چند کوچک در راستای پیشرفت تکنولوژی ساخت در کشور بردارد آمادگی مشاوره جهت ساخت واحدهای تولیدی تیرچه پیش تنیده را دارد .
در بسیاری از نقاط کشور در حال حاضر نیاز به احداث این واحد تولیدی احساس می شود . هم میهنان عزیزی که تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت استراتژیک را دارند می توانند با استفاده از توان فنی مهندسان و تکنسین های این شرکت راهی مطمئن جهت سرمایه گذاری را تجربه کنند.