صنایع بتن پیش تنیده (اشپنیت) پس از چندین سال واردات محصولات مرتبط با پیش تنیدگی و پس کشیدگی بتن اکنون آمادگی تامین قطعات و مواد اولیه جهت تولید بتن پیش تنیده و پس کشیده دارد .
واردات این شرکت از طریق کشورهای آلمان – اسپانیا – مجارستان – انگلستان – چین – کره و هندوستان می باشد و این شرکت ارتباطات کاری مناسبی با این کشورها دارد .
کلیه محصولات وارداتی با برندهای معتبر و با کیفیت بالا منطبق بر استانداردهای روز دنیا تهیه می شود .
همچنین این شرکت آماده ارائه خدمات نرم افزاری مرتبط با قطعات پیش تنیده مانند محاسبات مقاطع بتنی پیش تنیده می باشد.