صنایع بتن پیش تنیده (اشپنیت) راد پس از چندین سال واردات محصولات مرتبط با پیش تنیدگی و پس کشیدگی بتن اکنون آمادگی تامین قطعات و مواد اولیه جهت تولید بتن پیش تنیده و پس کشیده دارد .
واردات این شرکت از طریق کشورهای آلمان – اسپانیا – مجارستان – انگلستان – چین – کره و هندوستان می باشد و این شرکت ارتباطات کاری مناسبی با این کشورها دارد .
کلیه محصولات وارداتی با برندهای معتبر و با کیفیت بالا منطبق بر استانداردهای روز دنیا تهیه می شود .
همچنین این شرکت آماده ارائه خدمات نرم افزاری مرتبط با قطعات پیش تنیده مانند محاسبات مقاطع بتنی پیش تنیده می باشد.

تجهیزات تخصصی پیش تنیدگی تجهیزات تخصصی پیش تنیدگی تجهیزات تخصصی پیش تنیدگی تجهیزات تخصصی پیش تنیدگی