بارگیری و حمل تیرچه‌ها مستلزم رعایت نکات فنی خاصی می باشد. عملیات بارگیری تیرچه‌ها توسط پرسنل این شرکت و با استفاده از جرثقیل مستقر در کارخانه انجام می‌گیرد. حمل و نقل تیرچه‌ها تا محل کارگاه ساختمانی نیز در سراسر کشور توسط خودروهای باربر متعلق به شرکت و یا خودروهای تحت قرارداد با شرکت که رانندگان آنها دارای تجربه کافی در خصوص حمل و نقل این تیرچه‌ها می باشند انجام می گیرد.