اجرای سقف با استفاده از تیرچه پیش تنیده (اشپنیت) نسبت به اجرای سقف با استفاده از تیرچه های معمولی تفاوت چندانی ندارد و تنها چند نکته خاص وجود دارد که از طریق مشاوره با پیمانکار اجرای اسکلت بتنی پروژه قابل انجام است با وجود این جهت رفاه حال مشتریان و اطمینان از صحت اجرای سقف با استفاده از تیرچه پیش تنیده (اشپنیت) ، شرکت تولیدی صنایع پیش تنیده (اشپنیت) اقدام به انتخاب و آموزش پیمانکاران در نقاط مختلف کشور نموده است که در صورت نیاز مشتریان می توانند در هنگام خرید درخواست خود جهت اجرای کار توسط پیمانکاران این شرکت را به میدان فروش اعلام نمایند که پس از بررسی بر مبنای حجم پروژه و نقطه جغرافیایی محل پروژه هزینه اجرا اعلام می گردد .
همچنین این شرکت می تواند تنها حمل و جاگذاری تیرچه در سقف که دارای نکات اجرایی می باشد را انجام دهد و الباقی عملیات توسط پیمانکار اجرای اسکلت کارفرما صورت پذیرد .