لیست آیین‌نامه‌ها و استانداردها:

 

الحاقیه آیین‌نامه آبا (نشریه 388)

آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته

نشریه 82
راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک

نشریه 543
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه‌ و‌ بلوک

استاندارد 1-2909
تیرچه مورد مصرف در سقف تیرچه بلوک

ACI 318-08:
(American Concrete Institute)
آیین‌نامه بتن آمریکا